در حال نمایش 22 نتیجه

فتوکپی سیاه و سفید استوک

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M264N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

26 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M266n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

26 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M283n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

28 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

1200 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21 * 35.6 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M314n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

31 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

A3, A5

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

ندارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M354n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

35 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M362N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M363N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M365N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

51⁄2” x 81⁄2”, 81⁄2” x 11”, 81⁄2” x 11” R, 81⁄2” x 14”, 11” x 17”

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M453N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

45 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M465N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

46 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M502n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

50 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

آپشنال (با RSPF)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M565N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

56 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

12.7 در 17.78, 21.59 در 27.94, 21.59 در 35.56 سانتی متر و سایز های دیگر, A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

فتوکپی ریکو Ricoh 4002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

40 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 5002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

50 صفحه در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 6002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

60 صفحه در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

1200 x 1200 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 6502 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

65 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 6503 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

65 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 7001

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

70 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, Wifi – وای فای

فتوکپی ریکو Ricoh 7502 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

75 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 7503 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

75 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 8000 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

80 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3, A4, A5, A6, B4

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 9003 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

90 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی سیاه و سفید استوک: راهکاری اقتصادی و هوشمندانه برای کسب‌وکار شما

فتوکپی سیاه و سفید استوک، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و کاربردی برای کسب‌وکارها، ادارات و حتی مصارف خانگی است. این دستگاه‌ها با ارائه عملکرد قابل قبول و قیمت مناسب، به شما این امکان را می‌دهند تا در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید و در عین حال از یک دستگاه با کیفیت بهره‌مند شوید. در این مقاله، به بررسی جامع فتوکپی سیاه و سفید استوک، ویژگی‌ها، مزایا و معایب آن می‌پردازیم و به شما کمک می‌کنیم تا بهترین انتخاب را برای نیازهای خود داشته باشید.

فتوکپی سیاه و سفید استوک چیست؟

فتوکپی سیاه و سفید استوک به دستگاه‌هایی اطلاق می‌شود که قبلاً توسط فرد یا مجموعه‌ای دیگر مورد استفاده قرار گرفته‌اند و اکنون برای فروش مجدد در بازار عرضه می‌شوند. این دستگاه‌ها معمولاً با قیمتی پایین‌تر از دستگاه‌های نو به فروش می‌رسند و می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای کسب‌وکارهایی باشند که به دنبال کاهش هزینه‌ها هستند.

تاریخچه فتوکپی

اولین دستگاه فتوکپی در سال ۱۹۳۸ توسط چستر کارلسون اختراع شد. این دستگاه از فرآیند الکتروفتوگرافی برای ایجاد کپی از اسناد استفاده می‌کرد. در دهه‌های ۱۹۵۰ و ۱۹۶۰، دستگاه‌های فتوکپی به طور گسترده‌ای در ادارات و کسب‌وکارها مورد استفاده قرار گرفتند و به یکی از ابزارهای ضروری برای مدیریت اسناد تبدیل شدند. با گذشت زمان، دستگاه‌های فتوکپی پیشرفت‌های زیادی کردند و امروزه می‌توانند علاوه بر کپی، قابلیت‌های دیگری مانند اسکن، پرینت و فکس را نیز ارائه دهند.

ویژگی‌های فنی فتوکپی سیاه و سفید استوک

 • سرعت کپی: سرعت کپی بر حسب تعداد صفحات در دقیقه (ppm) اندازه‌گیری می‌شود. این سرعت می‌تواند از ۲۰ تا ۱۰۰ صفحه در دقیقه متغیر باشد.
 • کیفیت چاپ: کیفیت چاپ بر حسب نقطه در اینچ (dpi) اندازه‌گیری می‌شود. کیفیت چاپ بالاتر، به معنای وضوح و جزئیات بیشتر در تصاویر و متون است.
 • ظرفیت کاغذ: ظرفیت کاغذ به تعداد صفحاتی اشاره دارد که دستگاه می‌تواند در سینی کاغذ خود نگه دارد. این ظرفیت می‌تواند از ۱۰۰ تا ۵۰۰ برگ متغیر باشد.
 • قابلیت‌های اضافی: برخی از دستگاه‌های فتوکپی سیاه و سفید استوک دارای قابلیت‌های اضافی مانند اسکن، پرینت و فکس هستند. این قابلیت‌ها می‌توانند ارزش دستگاه را افزایش دهند.

انواع فتوکپی سیاه و سفید استوک

 • رومیزی: دستگاه‌های رومیزی کوچک و جمع‌وجور هستند و برای مصارف خانگی یا دفاتر کوچک مناسب هستند.
 • ایستاده: دستگاه‌های ایستاده بزرگتر و قدرتمندتر هستند و برای مصارف اداری با حجم کاری بالا مناسب هستند.
 • چند منظوره: دستگاه‌های چند منظوره علاوه بر کپی، قابلیت‌های دیگری مانند اسکن، پرینت و فکس را نیز ارائه می‌دهند.

برندهای معروف فتوکپی سیاه و سفید استوک

برخی از برندهای معروف تولیدکننده فتوکپی سیاه و سفید استوک عبارتند از:

 • ریکو (Ricoh): ریکو یک شرکت ژاپنی است که به تولید دستگاه‌های فتوکپی با کیفیت بالا معروف است.
 • کانن (Canon): کانن یک شرکت ژاپنی دیگر است که در زمینه تولید دستگاه‌های فتوکپی، دوربین و سایر محصولات الکترونیکی فعالیت می‌کند.
 • زیراکس (Xerox): زیراکس یک شرکت آمریکایی است که به عنوان مخترع دستگاه فتوکپی شناخته می‌شود.
 • شارپ (Sharp): شارپ یک شرکت ژاپنی است که در زمینه تولید دستگاه‌های فتوکپی، تلویزیون و سایر محصولات الکترونیکی فعالیت می‌کند.
 • کونیکا مینولتا (Konica Minolta): کونیکا مینولتا یک شرکت ژاپنی است که از ادغام دو شرکت کونیکا و مینولتا تشکیل شده است. این شرکت در زمینه تولید دستگاه‌های فتوکپی، دوربین و سایر محصولات الکترونیکی فعالیت می‌کند.

مکانیزم عملکرد فتوکپی سیاه و سفید

 1. شارژ: درام دستگاه با بار الکتریکی منفی شارژ می‌شود.
 2. نوردهی: سند اصلی توسط نور اسکن می‌شود و تصویر آن بر روی درام منتقل می‌شود. قسمت‌های سفید سند، بار الکتریکی درام را خنثی می‌کنند.
 3. توسعه: تونر (پودر سیاه) به درام جذب می‌شود و به قسمت‌هایی که بار الکتریکی منفی دارند می‌چسبد.
 4. انتقال: کاغذ با بار الکتریکی مثبت به درام نزدیک می‌شود و تونر از درام به کاغذ منتقل می‌شود.
 5. تثبیت: تونر توسط گرما و فشار بر روی کاغذ تثبیت می‌شود.

کاربردهای فتوکپی سیاه و سفید استوک

 • کپی اسناد: کپی قراردادها، فاکتورها، گزارش‌ها و سایر اسناد
 • پرینت اسناد: پرینت اسناد متنی و تصویری
 • اسکن اسناد: اسکن اسناد و تبدیل آن‌ها به فایل‌های دیجیتال
 • فکس: ارسال و دریافت فکس

مزایای استفاده از فتوکپی سیاه و سفید استوک

 • قیمت مناسب: قیمت فتوکپی سیاه و سفید استوک به طور قابل توجهی کمتر از دستگاه‌های نو است.
 • عملکرد قابل قبول: دستگاه‌های فتوکپی سیاه و سفید استوک معمولاً عملکرد قابل قبولی دارند و می‌توانند نیازهای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط را برآورده کنند.
 • صرفه‌جویی در هزینه‌ها: با خرید فتوکپی سیاه و سفید استوک، می‌توانید در هزینه‌های خود صرفه‌جویی کنید و منابع مالی خود را برای سایر نیازهای کسب‌وکار خود آزاد کنید.

معایب استفاده از فتوکپی سیاه و سفید استوک

 • عدم گارانتی: دستگاه‌های فتوکپی سیاه و سفید استوک معمولاً فاقد گارانتی هستند.
 • احتمال خرابی: دستگاه‌های فتوکپی سیاه و سفید استوک ممکن است دارای عیب یا خرابی باشند.
 • عدم پشتیبانی فنی: ممکن است برای دستگاه‌های فتوکپی سیاه و سفید استوک پشتیبانی فنی مناسبی وجود نداشته باشد.

یوچاپ: مرجع مطمئن خرید فتوکپی سیاه و سفید استوک

اگر به دنبال خرید فتوکپی سیاه و سفید استوک با کیفیت و قیمت مناسب هستید، یوچاپ می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد. یوچاپ با ارائه طیف وسیعی از دستگاه‌های فتوکپی استوک از برندهای معتبر، به شما این امکان را می‌دهد تا دستگاه مورد نظر خود را با اطمینان خاطر خریداری کنید. تمامی دستگاه‌های فتوکپی استوک یوچاپ توسط تکنسین‌های مجرب تست و سرویس شده‌اند و در صورت نیاز، تعمیر می‌شوند. همچنین، یوچاپ برای تمامی دستگاه‌های خود گارانتی معتبر ارائه می‌دهد.

محدوده قیمت فتوکپی سیاه و سفید استوک

قیمت فتوکپی سیاه و سفید استوک به عوامل مختلفی مانند برند، مدل، سال ساخت، کارکرد و وضعیت ظاهری دستگاه بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می‌توان گفت که قیمت این دستگاه‌ها از چند میلیون تومان شروع می‌شود و تا چند ده میلیون تومان ادامه دارد.

نکات مهم در خرید فتوکپی سیاه و سفید استوک

 • نیازسنجی: قبل از خرید، نیازهای خود را به دقت بررسی کنید و دستگاهی را انتخاب کنید که با نیازهای شما سازگار باشد.
 • بررسی وضعیت ظاهری و فنی: قبل از خرید، دستگاه را به دقت بررسی کنید و از سالم بودن آن اطمینان حاصل کنید.
 • خرید از فروشنده معتبر: دستگاه را از فروشنده معتبر خریداری کنید تا از کیفیت و اصالت آن اطمینان حاصل کنید.
 • گارانتی: در صورت امکان، دستگاهی را انتخاب کنید که دارای گارانتی باشد.

جمع‌بندی

فتوکپی سیاه و سفید استوک می‌تواند یک گزینه عالی برای کسب‌وکارها و افرادی باشد که به دنبال یک دستگاه با کیفیت و قیمت مناسب هستند. با در نظر گرفتن نکات ذکر شده در این مقاله، می‌توانید بهترین انتخاب را برای نیازهای خود داشته باشید.

سؤالات متداول

 1. آیا فتوکپی سیاه و سفید استوک قابل اعتماد است؟ بله، با خرید از فروشندگان معتبر مانند یوچاپ و بررسی دقیق دستگاه قبل از خرید، می‌توانید از کیفیت و عملکرد آن اطمینان حاصل کنید.
 2. آیا فتوکپی سیاه و سفید استوک گارانتی دارد؟ معمولاً خیر، اما برخی از فروشندگان ممکن است گارانتی محدودی برای دستگاه‌های خود ارائه دهند.
 3. چگونه می‌توانم یک فتوکپی سیاه و سفید استوک مناسب برای نیازهای خود پیدا کنم؟ با بررسی نیازهای خود و مقایسه ویژگی‌های فنی و قیمت دستگاه‌های مختلف، می‌توانید بهترین گزینه را برای خود انتخاب کنید.
 4. آیا می‌توانم فتوکپی سیاه و سفید استوک را تعمیر کنم؟ بله، در صورت بروز مشکل، می‌توانید دستگاه را به تعمیرگاه‌های مجاز ببرید.
 5. آیا خرید فتوکپی سیاه و سفید استوک به صرفه است؟ بله، با توجه به قیمت پایین‌تر و عملکرد قابل قبول، خرید فتوکپی سیاه و سفید استوک می‌تواند به صرفه‌جویی در هزینه‌ها کمک کند، به خصوص برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط.