نمایش 1–24 از 25 نتیجه

دستگاه فتوکپی استوک

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M264N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

26 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M266n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

26 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M283n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

28 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

1200 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21 * 35.6 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M314n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

31 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

A3, A5

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

ندارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M354n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

35 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M362N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M363N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M365N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

51⁄2” x 81⁄2”, 81⁄2” x 11”, 81⁄2” x 11” R, 81⁄2” x 14”, 11” x 17”

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M453N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

45 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M465N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

46 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M502n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

50 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

آپشنال (با RSPF)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M565N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

56 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

12.7 در 17.78, 21.59 در 27.94, 21.59 در 35.56 سانتی متر و سایز های دیگر, A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

فتوکپی ریکو Ricoh 4002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

40 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 5002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

50 صفحه در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 6002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

60 صفحه در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

1200 x 1200 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 6502 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

65 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 6503 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

65 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 7001

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

70 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, Wifi – وای فای

فتوکپی ریکو Ricoh 7502 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

75 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 7503 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

75 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 8000 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

80 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3, A4, A5, A6, B4

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 9003 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

90 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

راهنمای جامع خرید دستگاه فتوکپی استوک: همه چیزهایی که باید بدانید

دستگاه‌های فتوکپی استوک، گزینه‌ای مقرون‌به‌صرفه و کارآمد برای کسب‌وکارها و افرادی هستند که به دنبال یک دستگاه کپی با کیفیت و قیمت مناسب می‌باشند. در این مقاله، به بررسی جامع دستگاه‌های فتوکپی استوک، از تعریف و تاریخچه گرفته تا انواع، برندها، کاربردها و مزایای آن‌ها می‌پردازیم. همچنین نکاتی را برای خرید و استفاده بهینه از این دستگاه‌ها ارائه می‌دهیم.

دستگاه فتوکپی استوک چیست؟

دستگاه فتوکپی استوک (دستگاه کپی دست دوم یا دستگاه کپی کارکرده) به دستگاهی گفته می‌شود که قبلاً توسط شخص یا سازمانی دیگری استفاده شده و اکنون برای فروش مجدد در بازار عرضه می‌شود. این دستگاه‌ها معمولاً با قیمتی پایین‌تر از دستگاه‌های نو به فروش می‌رسند و می‌توانند گزینه‌ای جذاب برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط باشند.

تاریخچه دستگاه فتوکپی

اولین دستگاه فتوکپی در سال ۱۹۳۸ توسط چستر کارلسون اختراع شد. این دستگاه اولیه، فرایندی پیچیده و زمان‌بر داشت. با گذشت زمان و پیشرفت تکنولوژی، دستگاه‌های فتوکپی کارآمدتر و سریع‌تر شدند و به یکی از ابزارهای ضروری در دفاتر و کسب‌وکارها تبدیل شدند.

انواع دستگاه فتوکپی استوک

دستگاه‌های فتوکپی استوک در انواع مختلفی در بازار موجود هستند که می‌توان آن‌ها را بر اساس ویژگی‌ها و قابلیت‌هایشان دسته‌بندی کرد. برخی از انواع رایج دستگاه‌های فتوکپی استوک عبارتند از:

 • دستگاه فتوکپی سیاه و سفید: این دستگاه‌ها فقط قابلیت کپی سیاه و سفید را دارند و برای مصارف عمومی و اداری مناسب هستند.
 • دستگاه فتوکپی رنگی: این دستگاه‌ها قابلیت کپی رنگی را دارند و برای مصارف گرافیکی، تبلیغاتی و هنری مناسب هستند.
 • دستگاه فتوکپی چندکاره: این دستگاه‌ها علاوه بر کپی، قابلیت‌های دیگری مانند پرینت، اسکن و فکس را نیز دارند.

برندهای معروف دستگاه فتوکپی

در بازار دستگاه‌های فتوکپی استوک، برندهای مختلفی وجود دارند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایای خاص خود را دارند. برخی از برندهای معروف و محبوب دستگاه فتوکپی عبارتند از:

 • ریکو (Ricoh): این برند ژاپنی، یکی از پیشگامان صنعت فتوکپی است و دستگاه‌های با کیفیت و قابل اعتمادی را ارائه می‌دهد.
 • کانن (Canon): این برند ژاپنی دیگر، با ارائه دستگاه‌های فتوکپی با کیفیت تصویر بالا و سرعت کپی بالا، شناخته می‌شود.
 • شارپ (Sharp): این برند ژاپنی، دستگاه‌های فتوکپی با طراحی جمع‌وجور و کاربری آسان را تولید می‌کند.
 • زیراکس (Xerox): این برند آمریکایی، یکی از قدیمی‌ترین و معتبرترین برندهای دستگاه فتوکپی است.
 • توشیبا (Toshiba): این برند ژاپنی، دستگاه‌های فتوکپی با قابلیت‌های پیشرفته و فناوری‌های نوین را ارائه می‌دهد.

مکانیزم عملکرد دستگاه فتوکپی

دستگاه‌های فتوکپی از فرایند الکترواستاتیک برای ایجاد کپی از یک سند استفاده می‌کنند. این فرایند شامل مراحل زیر است:

 1. شارژ: یک درام استوانه‌ای شکل با بار الکتریکی منفی شارژ می‌شود.
 2. نوردهی: سند اصلی بر روی شیشه دستگاه قرار می‌گیرد و نور به آن تابیده می‌شود. قسمت‌های سفید سند نور را منعکس می‌کنند و قسمت‌های سیاه آن را جذب می‌کنند.
 3. انتقال تصویر: نور منعکس شده از سند به درام می‌تابد و بار الکتریکی قسمت‌های نوردهی شده را خنثی می‌کند.
 4. توسعه: تونر (پودر سیاه یا رنگی) به درام می‌چسبد و تصویری از سند اصلی را بر روی آن تشکیل می‌دهد.
 5. انتقال تونر: کاغذ با بار الکتریکی مثبت به درام نزدیک می‌شود و تونر را از آن جذب می‌کند.
 6. تثبیت: کاغذ از یک واحد حرارتی عبور می‌کند و تونر بر روی آن تثبیت می‌شود.

کاربردهای دستگاه فتوکپی

دستگاه‌های فتوکپی کاربردهای فراوانی در دفاتر، کسب‌وکارها، مدارس، دانشگاه‌ها و سایر سازمان‌ها دارند. برخی از کاربردهای رایج دستگاه فتوکپی عبارتند از:

 • کپی مدارک و اسناد: دستگاه فتوکپی برای کپی مدارک شناسایی، قراردادها، فاکتورها، گزارش‌ها و سایر اسناد مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • کپی جزوات و کتاب‌ها: در مدارس و دانشگاه‌ها، از دستگاه فتوکپی برای کپی جزوات درسی، کتاب‌ها و مقالات استفاده می‌شود.
 • کپی عکس‌ها و تصاویر: دستگاه فتوکپی رنگی برای کپی عکس‌ها، تصاویر و طرح‌های گرافیکی مورد استفاده قرار می‌گیرد.
 • کپی بروشورها و کاتالوگ‌ها: در کسب‌وکارها، از دستگاه فتوکپی برای کپی بروشورها، کاتالوگ‌ها و سایر مواد تبلیغاتی استفاده می‌شود.

مزایای استفاده از دستگاه فتوکپی استوک

استفاده از دستگاه فتوکپی استوک مزایای زیادی دارد که برخی از آن‌ها عبارتند از:

 • قیمت مناسب: دستگاه‌های فتوکپی استوک با قیمتی بسیار پایین‌تر از دستگاه‌های نو به فروش می‌رسند.
 • کیفیت بالا: بسیاری از دستگاه‌های فتوکپی استوک در شرایط خوبی قرار دارند و می‌توانند کیفیت کپی مشابه با دستگاه‌های نو را ارائه دهند.
 • تنوع: دستگاه‌های فتوکپی استوک در انواع و مدل‌های مختلفی در بازار موجود هستند و می‌توانید دستگاهی را انتخاب کنید که با نیازها و بودجه شما سازگار باشد.
 • دوستدار محیط زیست: خرید دستگاه فتوکپی استوک به کاهش تولید زباله‌های الکترونیکی کمک می‌کند.

نکاتی برای خرید دستگاه فتوکپی استوک

در هنگام خرید دستگاه فتوکپی استوک، باید به نکات زیر توجه کنید:

 • وضعیت دستگاه: از فروشنده بخواهید که وضعیت دستگاه را به شما نشان دهد و در صورت امکان، آن را تست کنید.
 • تعداد کپی: از فروشنده بپرسید که دستگاه چند کپی انجام داده است.
 • گارانتی: از فروشنده بپرسید که آیا دستگاه دارای گارانتی است یا خیر.
 • خدمات پس از فروش: از فروشنده بپرسید که آیا خدمات پس از فروش برای دستگاه ارائه می‌شود یا خیر.

قیمت دستگاه فتوکپی استوک

قیمت دستگاه فتوکپی استوک به عوامل مختلفی مانند برند، مدل، سال ساخت، وضعیت دستگاه و تعداد کپی بستگی دارد. با این حال، به طور کلی می‌توان گفت که قیمت دستگاه‌های فتوکپی استوک بین ۳۰ تا ۷۰ درصد کمتر از قیمت دستگاه‌های نو است.

کلام آخر

دستگاه فتوکپی استوک، گزینه‌ای عالی برای کسب‌وکارها و افرادی است که به دنبال یک دستگاه کپی با کیفیت و قیمت مناسب هستند. با توجه به نکات ذکر شده در این مقاله، می‌توانید دستگاه فتوکپی استوک مناسبی را برای نیازهای خود انتخاب کنید.

پرسش‌های متداول

 1. آیا دستگاه فتوکپی استوک قابل اعتماد است؟ بله، بسیاری از دستگاه‌های فتوکپی استوک در شرایط خوبی قرار دارند و می‌توانند کیفیت کپی مشابه با دستگاه‌های نو را ارائه دهند. با این حال، مهم است که دستگاه را از یک فروشنده معتبر خریداری کنید و از وضعیت آن مطمئن شوید.
 2. چگونه می‌توانم دستگاه فتوکپی استوک مناسبی را برای نیازهای خود انتخاب کنم؟ برای انتخاب دستگاه فتوکپی استوک مناسب، باید به نیازها و بودجه خود توجه کنید. عواملی مانند سرعت کپی، کیفیت کپی، قابلیت‌های دستگاه و قیمت را در نظر بگیرید.
 3. آیا دستگاه فتوکپی استوک دارای گارانتی است؟ برخی از فروشندگان، دستگاه‌های فتوکپی استوک را با گارانتی ارائه می‌دهند. با این حال، مهم است که قبل از خرید، از فروشنده در مورد گارانتی دستگاه سوال کنید.
 4. آیا می‌توانم دستگاه فتوکپی استوک را تعمیر کنم؟ بله، بسیاری از دستگاه‌های فتوکپی استوک قابل تعمیر هستند. با این حال، مهم است که دستگاه را به یک تکنسین مجرب بسپارید.
 5. آیا خرید دستگاه فتوکپی استوک به صرفه است؟ بله، خرید دستگاه فتوکپی استوک می‌تواند بسیار به صرفه باشد. این دستگاه‌ها با قیمتی بسیار پایین‌تر از دستگاه‌های نو به فروش می‌رسند و می‌توانند کیفیت کپی مشابه با دستگاه‌های نو داشته باشید.