نمایش 1–24 از 29 نتیجه

فتوکپی

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M264N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

26 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M266n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

26 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M283n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

28 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

1200 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21 * 35.6 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M314n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

31 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

A3, A5

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

ندارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M354n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

35 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 * 600 dpi

کیفیت اسکن

600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

14 * 21.6 , 21.6 * 27.9 , 21.6 * 35.6 سانتی متر

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M362N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M363N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M365N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

36 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

51⁄2” x 81⁄2”, 81⁄2” x 11”, 81⁄2” x 11” R, 81⁄2” x 14”, 11” x 17”

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M453N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

45 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد (با استفاده از فیدر سند اتوماتیک)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M465N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

46 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M502n

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

50 برگ در دقیقه

دقت چاپ

600 × 600 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600 * 600 dpi

سایز کاغذ

A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

آپشنال (با RSPF)

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

دستگاه فتوکپی شارپ MX-M565N

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

کاربری

چند کاره

رنگ جوهر

سرعت چاپ

56 برگ در دقیقه

دقت چاپ

1200 × 1200 dpi

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

12.7 در 17.78, 21.59 در 27.94, 21.59 در 35.56 سانتی متر و سایز های دیگر, A3W, A5R

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, پورت USB 2.0

فتوکپی ریکو Ricoh 4002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

40 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

اسکن دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 5002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

50 صفحه در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 6002 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

60 صفحه در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

1200 x 1200 dpi

کیفیت کپی

1200 x 1200 dpi

سایز کاغذ

A3, A4, A5, B4, B5

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 6502 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

65 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی

فتوکپی ریکو Ricoh 6503 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

65 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 7001

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

70 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, Wifi – وای فای

فتوکپی ریکو Ricoh 7502 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

75 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 7503 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

75 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

سایز کاغذ

A3، A4، A5، A6، B4، Letter، Legal، Folio

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

فتوکپی ریکو Ricoh 8000 استوک

موجودی در انبار

تماس بگیرید
ابعاد

وزن

برند

Ricoh Aficio

رنگ جوهر

کاربری

چند کاره

سرعت چاپ

80 برگ در دقیقه

کیفیت چاپ

سایز کاغذ

A3, A4, A5, A6, B4

کیفیت اسکن

600*600 dpi

کیفیت کپی

600*600 dpi

چاپ دو رو

دارد

درگاه اتصال

Ethernet – شبکه, USB – یو اس بی, wireless

برای آن که طول عمر مفید دستگاه فتوکپی را افزایش دهید و بتوانید از قابلیت‌های متنوع آن با بالاترین کیفیت استفاده کنید، نباید از لوازم جانبی فتوکپی خود غافل شوید. فتوکپی به دستگاهی گفته می‌شود که برای نسخه برداری و پرینت متن و تصویر کاربرد دارد. اما امروزه این دستگاه‌ها قابلیت‌های فراوانی را ارائه می‌دهند و به یک ماشین چند کاره تبدیل شده‌اند و به همین دلیل، تجهیزات و لوازم جانبی بیشتری نسبت به قبل نیاز دارند.

لوازم جانبی فتوکپی
هنگام خرید دستگاه فتوکپی و بررسی ویژگی‌ها و مشخصات دستگاه‌های مختلف، متوجه خواهید شد که دستگاه‌های مدرن فتوکپی چیزی بیشتر از یک ماشین برای کپی، پرینت، فکس و اسکن هستند. بسیاری از این دستگاه‌ها قابلیت‌هایی را در اختیار کاربر قرار می‌دهند که می‌توانند به شکل چشمگیری راندمان کاری را افزایش داده و باعث صرفه جویی در زمان و انرژی شما شوند.
بسیاری از لوازم جانبی فتوکپی نیز به همین منظور طراحی شده‌اند تا قابلیت‌های جدیدی را به دستگاه شما اضافه کنند. همچنین لازم به ذکر است که تعدادی از این لوازم جانبی برای حفظ و نگهداری دستگاه و بهبود عملکرد آن ضروری هستند. در اینجا به شکل مختصر چند مورد از کاربردی‌ترین لوازم جانبی فتوکپی را معرفی می‌کنیم:

تونر فتوکپی
تونر جزو آن دسته از لوازم جانبی فتوکپی است که جزو لوازم مصرفی دستگاه محسوب می‌شود و هر چند وقت یک بار باید آن را تعویض کنید تا دستگاه بتواند به کار خود ادامه دهد. تونرها در واقع پودرهای رنگی بسیار ریزی هستند که در چند رنگ اصلی تولید می‌شوند و با استفاده از ترکیب این رنگ‌ها، شما به طیف گسترده‌ای از رنگ‌های مختلف برای چاپ و پرینت دسترسی خواهید داشت.
کیفیت تونر به شکل مستقیم روی کیفیت چاپ دستگاه نیز اثرگذار است. به همین دلیل توصیه می‌شود همواره از تونرهای با کیفیت و شناخته شده استفاده کنید. هر دستگاه فتوکپی با چندین نوع مختلف از تونرها سازگاری دارد که در دفترچه راهنمای آن و یا وب سایت سازنده دستگاه ذکر شده است.

 فینیشر (منگنه زن) فتوکپی
فینیشر یا منگنه زن دستگاهی جانبی است که روی دستگاه فتوکپی نصب می‌شود و کاربرد اصلی آن، منگنه زدن، پانچ کردن و یا دسته بندی کردن کاغذها در خروجی دستگاه فتوکپی است. دستگاه فینیشر خود دارای دو مدل داخلی و خارجی است. فینیشر داخلی همانطور که از نام آن مشخص است درون ساختار فتوکپی نصب می‌شود و هیچ فضایی را در اطراف دستگاه اشغال نمی‌کند. فینیشرها ظرفیت مشخصی برای کار دارند. به عنوان مثال مدل‌های متوسط فینیشر داخلی می‌توانند تا پانصد صفحه را (بستگی به ضخامت صفحات نیز دارد) به شکل یکجا پردازش کنند.
فینیشرهای خارجی مدل دیگری از فینیشرها هستند که به عنوان یک دستگاه جانبی روی فتوکپی سوار می‌شوند و نیاز به فضای بیشتری برای نصب دارند. این دستگاه‌ها برای کسانی که حجم زیادی از کپی و پرینت را در طول روز پردازش می‌کنند مناسب هستند و می‌توانند سرعت و نظم کارها را در یک اداره یا شرکت ارتقا دهند. فینیشرهای خارجی ظرفیت بیشتری نسبت به مدل داخلی دارند و همچنین قابلیت‌های جدیدی را نیز ارائه می‌دهند. به عنوان مثال بعضی از مدل‌های پیشرفته فینیشر خارجی قابلیت صحافی را نیز دارند.

کارت خوان فتوکپی
با توجه به پیشرفته شدن دستگاه‌های فتوکپی و پرینتر، بسیاری از آنها را می‌توان یک کامپیوتر کوچک قلمداد کرد که قابلیت‌های فراوانی را در اختیار نیروهای یک شرکت یا اداره می‌گذارند. برای مدیریت این حجم گسترده از قابلیت‌ها و همچنین افزایش ایمنی اطلاعاتی که از طریق پرینتر پردازش می‌شوند،‌ استفاده از دستگاه کارت خوان مخصوص فتوکپی به عنوان یکی از لوازم جانبی فتوکپی کمک بزرگی به مجموعه شما خواهد کرد.
این دستگاه می‌تواند با همان کارت‌هایی که برای ورود و خروج به مجموعه استفاده می‌شوند سازگار شود و به این طریق هر شخصی که از پرینتر استفاده می‌کند، می‌تواند اطلاعات مربوط به خود را دور از دسترس دیگران نگهداری کند. همچنین به کمک کارت خوان شرکت‌ها می‌توانند روند استفاده از پرینتر را رهگیری کنند و از بسیاری از مشکلات مثل هدر رفتن کاغذ یا پاک شدن اطلاعات ذخیره شده در دستگاه و مسائل امنیتی جلوگیری نمایند.