ارسال کالا در تهران و شهرستان ها به صورت زیر میباشد:

 

1-ارسال تهران توسط پیک (پیک موتوری و وانت بار و آژانس)

 

2-ارسال شهرستان توسط راه آهن و هواپیما و تیپاکس و پست و …